O nás

For English or German, please select language below

Vyrábíme s úctou k řemeslu

Řeznictví U Dolejších

Zdr.: Rodinný archiv

 

Naše společnost Řeznictví a uzenářství U DOLEJŠÍCH s. r. o. v Davli se zabývá zpracováním masa a výrobou masných produktů. Navazujeme tak na více než stoletou rodinnou uzenářskou tradici.

 

 Na obrázku můžete vidět dům v ulici Na Náměstí, č.p. 97 s řeznictvím Jaroslava Dolejšího. Na stejném místě můžete i dnes najít naši davelskou prodejnu.

Ke kořenům naší historie

Firmu založil v roce 1901 Jaroslav Dolejší a od té doby se začala psát historie Řeznictví a uzenářství U Dolejších. Samotné řeznictví s prodejnou sídlilo téměř po století v přízemí domu Na Náměstí č.p. 97. Nyní se zde nachází centrální prodejna. Výrobna byla přesunuta do moderního provozu pro udržení vysokých standardů masných výrobků naší firmy.

Jaroslav Dolejší

Jaroslav Dolejší (Zdr.:Rodinný archiv)

Po uvedení firmy do všeobecného povědomí jak v Davli, tak v okolí, převzal firmu od svého otce Jaroslava syn František. Svým jménem založil tradici jména, které firmu zdobí dodnes. František (1.) navýšil počet pracovníků i sortiment výrobků a řeznictví udržel i v době války. V provozu pokračoval až do konce 40. let, kdy musel podnikání ukončit. Jeho synovi Františkovi se přes nepřízeň osudu podařilo vystudovat a stal se váženým odborníkem v masném průmyslu. Po pádu komunismu další z Františků (3. František v pořadí) společně se svým dědou uvedli firmu zpět do provozu. Spolu trávili v práci celé dny a noci po dobu několika let stejně jako zbytek rodiny. Společnými rodinnými silami se firma začala opět zvedat a získávat si zpět své jméno zaniklé během dob komunismu. Díky vytrvalé práci a úsilí je nyní Řeznictví a uzenářství U Dolejších s.r.o. renomovanou firmou známou svou kvalitou a otevřeností k zákazníkům.

Řeznictví U Dolejších

Zdr.: Rodinný archiv

Vítáme nové trendy

Svými výrobky zásobujeme prodejny v Praze a okolí. V budoucnu počítáme s dalším zkvalitňováním naší výroby, neboť pečlivě sledujeme nejmodernější trendy v technologii zpracování masa a výroby masných produktů.

Ctíme řeznické řemeslo

Nových poznatků využíváme s ohledem na neměnné zákony řeznického řemesla. Naše společnost tak doplňuje široké spektrum uzenářských organizací na trhu o dobře zavedenou rodinnou firmu a rozšiřuje zákazníkům možnost svobodného výběru.

Vážíme si lidské práce

Kvalita našich výrobků je pro nás nade vše. Všechny produkty jsou neustále kontrolovány z hlediska stability jejich kvality. Přidanou hodnotou je rodinný přístup k výrobě i mezi samotnými pracovníky. Majitel firmy je nedílnou součástí týmu a nejen, že dohlíží na kvalitu výroby, ale i na dobrou náladu. Atmosféra ve firmě tak dodává naším výrobkům rozměr příjemné spolupráce a nadšení pro společnou věc.